• Conrat Oteli ( * * * * * ) İSTANBUL
 • Hyatt Regency Oteli ( * * * * * )        İSTANBUL
 • Bosphorus Swiss Oteli ( * * * * * )        İSTANBUL
 • Holiday Inn Oteli ( * * * * * )            İSTANBUL
 • Penta Oteli ( * * * * * )            İSTANBUL
 • Nort Crown Hotel ( Leningrad )( * * * * * )    RUSYA
 • Madıson Oteli    ( * * * * )            İSTANBUL
 • Talya Oteli    ( * * * * * )            ANTALYA
 • Taksim Plaza ( * * * * )            İSTANBUL
 • Yenişehir Palas Hotel ( * * * * )        İSTANBUL
 • Aygün Otel ( * * * )                İSTANBUL
 • Prince Otel ( * * * * )                İSTANBUL
 • Aygün Plaza Otel ( * * * * )            İSTANBUL
 • Elik Otel ( * * * * )                İSTANBUL
 • Gönen Otel (****)                İSTANBUL
 • Point Otel (*****)                İSTANBUL
 • Büyük Efes Swiss Oteli( *****)        ZMİR
 • Merit Afrodit Otel 1. Etap ( *****)        K.K.T.C.
 • Merit Afrodit Otel 2. Etap (*****)        K.K.T.C.